Sangeetha Swara Laya
Sangeetham + keyboard class by Sangeetha Swara Laya
Ages 7 - 12
Kawasan 6, Klang
RM 45 per lesson
Sangeetha Swara Laya
Sangeetham + Veena class by Sangeetha Swara Laya
Ages 7 - 12
Kawasan 6, Klang
RM 45 per lesson
Sangeetha Swara Laya
Sangeetham + Harmonium class by Sangeetha Swara Laya
Ages 7 - 12
Kawasan 6, Klang
RM 45 per lesson
Sangeetha Swara Laya
Sangeetham + Harmonium class by Sangeetha Swara Laya
Ages 7 - 12
Kuala Lumpur, Kajang
RM 45 per lesson