Persatuan Badminton Kuala Lumpur
Taman Pertama, Taman Pertama
Stadium Badminton Cheras
Taman Pertama, Taman Pertama
Asian Badminton Confederation
Taman Pertama, Taman Pertama
Pertama Music Studio (rehearsal/jam and recording) Kuala Lumpur